Home

Van Nieuwenhuyzen

Grondwerk Verhuur Handelsonderneming

Maatwerk in Grondwerk!

Begeleiding en uitvoering van grondwerk tbv (nieuw)bouwprojecten

Alle voorkomende (onderhouds)werk-
zaamheden op bouw- en bedrijfsterreinen

Aanleg van (sier)bestrating en erfverharding

Uitgraven van fundering en aanleg riolering

Levering en aanleg van manegebodems

Aanleg van betonvloeren

Copyright 2017 | Van Nieuwenhuyzen

Van Nieuwenhuyzen
Kapelaan Kockstraat 1
4651 XB Steenbergen
Tel. 0167 - 561 561
Fax 0167 - 562 562
Email: info@vannieuwenhuyzen.nl